Warszawa / Śródmieście / ul. Hoża 53
  • „Okno życia” w Domu Prowincjalnym Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi przy ul. Hożej 53, fot. M. Szczepaniak, Muzeum POLIN

  • Dom Prowincjalny Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi przy ul. Hożej 53, fot. M. Szczepaniak, Muzeum POLIN

  • Ogrodzenie Domu Prowincjalnego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi przy ul. Hożej 53, fot. M. Szczepaniak, Muzeum POLIN

  • Dom Prowincjalny Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi przy ul. Hożej 53, fot. Archiwum Główne Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

  • Siostra Matylda Getter. Na odwrocie dedykacja odręczna s. Matyldy: „Z prośbą o modlitwę 9/II/1942”, fot. E. Łukomski, Archiwum Główne Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

  • Dyplom Yad Vashem dla siostry Matyldy Getter z 14 września 1986 r., fot. Archiwum Główne Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

s. Matylda Getter

Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi prowadziły przy ulicy Hożej punkt sanitarny i kuchnię dla najbiedniejszych. Niosły pomoc zarówno cywilom, jak i członkom konspiracji: dawały pracę i udzielały schronienia. Tu też przyjmowały dzieci wyprowadzone z getta.

„Ratuję człowieka, który prosi o pomoc”, powtarzała matka Matylda Getter, naczelna przełożona Prowincji Warszawskiej Zgromadzenia. W latach 1942–1943 utrzymywała kontakt z pracownikami Centosu – Centrali Związku Towarzystw Opieki nad Sierotami i Dziećmi Opuszczonymi, żydowskiej instytucji pomagającej najmłodszym w getcie. Wielu dzieciom umożliwiła wyjście na tzw. aryjską stronę: załatwiała metryki urodzenia, ukrywała w zakładach wychowawczych zgromadzenia.

„Tak długo jak będę żyła, nie zapomnę tego momentu”, wspominała pierwsze spotkanie z matką Matyldą Lili Goldschmidt, która razem z siostrą Mary znalazły tu schronienie. „Matka Getter stała w ogrodzie przy Hożej. Podeszłam do niej i powiedziałam, że nie mam dokąd pójść, że jestem Żydówką, jestem poza prawem. A ona odpowiedziała: «Moje dziecko, ktokolwiek wchodzi na nasz dziedziniec i prosi o pomoc, w imię Chrystusa, nie może zostać odesłany»”.

» czytaj więcej na www.sprawiedliwi.org.pl