www.sprawiedliwi.org.pl www.polin.pl Autorka: Karolina Dzięciołowska Koordynatorka: Klara Jackl, „Polscy Sprawiedliwi – Przywracanie Pamięci” Konsultacja naukowa: dr hab. Jolanta Żyndul Wykonawca: Laboratorium EE   Wystawa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego, do celów edukacyjnych. Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię. Wybrana bibliografia: Dzieci Holocaustu mówią, red. Katarzyna Meloch, Halina Szostkiewicz, t. 1-5, Warszawa 1993-2013. Księga Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Ratujący Żydów podczas Holocaustu. Polska, red. Israel Gutman, Sara Bender, Shmuel Krakowski, wyd. pol. - red. Dariusz Libionka, Robert Kuwałek, Adam Kopciowski, t. 1-2, Kraków 2009. Kurek Ewa, Dzieci żydowskie w klasztorach, Zakrzewo 2012. Kurek Ewa, Ratunek i bałwochwalstwo [online] http://www.tygodnik.com.pl/numer/2737/kurek.html Leociak Jacek, Ratowanie. Opowieści Polaków i Żydów, Warszawa 2010. Michlic Joanna Beata, Dzieci żydowskie w Polsce w czasie okupacji niemieckiej [online] http://www.otwarta.org/index.php/dzieci-zydowskie-w-polsce-w-czasie-okupacji-niemieckiej Mieszkowska Anna, Dzieci Ireny Sendlerowej, Warszawa 2009. Orwid Maria, Przeżyć... I co dalej? Rozmawiają Katarzyna Zimmerer i Krzysztof Szwajca, Kraków 2006. Ten jest z ojczyzny mojej, opr. Władysław Bartoszewski, Zofia Lewinówna, Warszawa 2007.">
POL/ENG
KOCHANEJ MAMÓSI NA PAMIĄTKĘ
O dzieciach żydowskich ocalonych z Zagłady
Wystawa zrealizowana w ramach projektu„Polscy Sprawiedliwi – Przywracanie Pamięci” www.sprawiedliwi.org.pl www.polin.pl Autorka: Karolina Dzięciołowska Koordynatorka: Klara Jackl, „Polscy Sprawiedliwi – Przywracanie Pamięci” Konsultacja naukowa: dr hab. Jolanta Żyndul Wykonawca: Laboratorium EE   Wystawa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego, do celów edukacyjnych. Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię. Wybrana bibliografia: Dzieci Holocaustu mówią, red. Katarzyna Meloch, Halina Szostkiewicz, t. 1-5, Warszawa 1993-2013. Księga Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Ratujący Żydów podczas Holocaustu. Polska, red. Israel Gutman, Sara Bender, Shmuel Krakowski, wyd. pol. - red. Dariusz Libionka, Robert Kuwałek, Adam Kopciowski, t. 1-2, Kraków 2009. Kurek Ewa, Dzieci żydowskie w klasztorach, Zakrzewo 2012. Kurek Ewa, Ratunek i bałwochwalstwo [online] http://www.tygodnik.com.pl/numer/2737/kurek.html Leociak Jacek, Ratowanie. Opowieści Polaków i Żydów, Warszawa 2010. Michlic Joanna Beata, Dzieci żydowskie w Polsce w czasie okupacji niemieckiej [online] http://www.otwarta.org/index.php/dzieci-zydowskie-w-polsce-w-czasie-okupacji-niemieckiej Mieszkowska Anna, Dzieci Ireny Sendlerowej, Warszawa 2009. Orwid Maria, Przeżyć... I co dalej? Rozmawiają Katarzyna Zimmerer i Krzysztof Szwajca, Kraków 2006. Ten jest z ojczyzny mojej, opr. Władysław Bartoszewski, Zofia Lewinówna, Warszawa 2007.