Warszawa / Saska Kępa / ul. Katowicka 9
  • Dom przy ul. Katowickiej 9, 2015, fot. M. Szczepaniak, Muzeum POLIN

  • Dom przy ul. Katowickiej 9, 2015, fot. M. Szczepaniak, Muzeum POLIN

  • Lachertowie: Irena, Rudolf, Krzysztof i Bohdan, Ciechanki, fot. archiwum rodzinne, Muzeum POLIN

  • Irena Lachert z synami Rudolfem i Krzysztofem na spacerze w Warszawie, na Placu Trzech Krzyży, fot. archiwum rodzinne, Muzeum POLIN

  • Budowa domu przy ul. Katowickiej 9, po prawej stronie Irena Lachert, lata 30. XX w., fot. archiwum rodzinne, Muzeum POLIN

  • Maturzystki z liceum Marii Skłodowskiej-Curie, wśród nich kuzynka Lachertów, Malina, na tarasie domu przy ul. Katowickiej 9, czerwiec 1944, fot. archiwum rodzinne, Muzeum POLIN

Rodzina Lachertów

Dom przy ulicy Katowickiej 9 zaprojektowali wspólnie Bohdan Lachert i Józef Szanajca. Była to jedna z pierwszych w Polsce realizacji skrajnie awangardowej architektury. Przed wojną m.in. tu spotykali się członkowie „PRAESENS”, lewicującej grupy architektów, wśród nich Syrkusowie.

W czasie okupacji zbierała się tu Komenda Główna AK, szkolili się cichociemni oraz szeregowi członkowie AK, kolportowano stąd prasę podziemną.

Wspomina Irena Lachert: „Opiekowaliśmy się przez półtora roku sześciorgiem dzieci żydowskich […], każde trafiło do nas inną drogą […]. Rozpoczął tą serię syn kolegi męża […], mieszkał u nas, gdy rodzice jego rozstrzygali problemat: przenieść się […] do getta czy też pozostać po naszej stronie. […] wybrali pierwszą alternatywę, odwiozłam więc im Piotra […] przed zamknięciem murów, wynosząc podczas powrotu wrażenie, jakby zamykało się wieko trumny nad tysiącami żywych i uczucie zawstydzenia, że mnie wolno wyjść”.

Chłopcem był Piotruś Goldberg, syn znanego architekta. W czerwcu kolejnego roku wrócił do Lachertów na wakacje. Bohdan Lachert wyprowadził go z getta przez budynek Sądów na Lesznie.

» czytaj więcej na www.sprawiedliwi.org.pl