Warszawa / Śródmieście / ul. Nowogrodzka 75
  • Dom Wychowawczy im. ks. Boduena przy ul. Nowogrodzkiej 75, 2012, fot. K. Jackl, Muzeum POLIN

  • Dom Wychowawczy im. ks. Boduena przy ul. Nowogrodzkiej 75, 2015, fot. A. Barański, Pańska Skórka

  • Władysława i Jan Marynowscy, fot. archiwum rodzinne, Muzeum POLIN

  • Wojenny dokument Władysławy Marynowskiej, fot. archiwum rodzinne, Muzeum POLIN

  • Irena Sendlerowa, fot. archiwum rodzinne, Muzeum POLIN

  • Tablica pamiątkowa w Domu Wychowawczym im. ks. Boduena przy ul. Nowogrodzkiej 75, 2012, fot. K. Jackl, Muzeum POLIN

Władysława Marynowska (Dom ks. Boduena)

Dom Wychowawczy im. Ks. Boduena, zakład opiekuńczy dla porzuconych dzieci, podlegał warszawskiemu Wydziałowi Zdrowia i Opieki Społecznej. Od 1939 roku Domem kierowała dr Maria Prokopowicz-Wierzbowska. Władysława Marynowska była jedną z opiekunek.

W czasie wojny zakład przyjmował również dzieci pochodzenia żydowskiego. Dopóki getto było otwarte, pociechy powierzali opiece sami rodzice. Wśród wychowanków byli i tacy, których przyprowadzili polscy opiekunowie w obawie przed karą za pomoc Żydom.

Po zamknięciu getta ratunek niosły pracowniczki opieki społecznej. Irena Sendlerowa, Helena Szeszko czy Irena Schultz wyprowadzały dzieci za mur. Irena Schultz podjęła współpracę z Marynowską. Gdy ustalały szczegóły przekazania dziecka, rozmawiały szyfrem. Dla dzieci o „złym” wyglądzie Marynowska szukała rodzin zastępczych. Zdarzało się, że podopiecznych zabierali do siebie pracownicy Domu – także ona.

Większość dzieci nie była rejestrowana. Na ogół dostawały nazwiska po zmarłych. Opiekunki dbały, aby zachować ich prawdziwe dane. Sądziły, że w ten sposób zapewniają rozdzielonym rodzinom powojenny kontakt.

» czytaj więcej na www.sprawiedliwi.org.pl