Warszawa / Mokotów / ul. Puławska 97
  • Młodzieżowy Dom Kultury „Mokotów” przy ul. Puławskiej 97, 2015, fot. A. Barański, Pańska Skórka

  • Kamień z 1991 r. upamiętniający działalność pracowników Instytutu Mokotowskiego na rzecz ratowania Żydów, fot. K. Bielawski, Muzeum POLIN

  • Tablice informacyjne na ścianie Młodzieżowego Domu Kultury „Mokotów” przy ul. Puławskiej 97, 2015, fot. A. Barański, Pańska Skórka

  • Pracownicy Domu im. Ks. Boduena w Warszawie, placówki opiekuńczej dla dzieci, przed wejściem do Domu, po prawej stronie stoi Władysław Sala, po wojnie, fot. archiwum rodzinne, Muzeum POLIN

Rodzina Salów (Instytut Mokotowski)

Młodzieżowy Dom Kultury „Mokotów” mieści się w gmachu przedwojennego Instytutu Mokotowskiego, zakładu opiekuńczo-wychowawczego dla chłopców. W latach wojny jego dyrektorem był pedagog Władysław Sala. Razem z żoną Janiną oraz współpracownikami i podopiecznymi pomógł około pięciuset Żydom.

W czerwcu 1942 roku Sala dostał zezwolenie na okresowe zatrudnianie Żydów z getta na przyzakładowej fermie „Ksawerów”. Pracownicy Instytutu kwitowali odbiór dwudziestu osób, ale zawsze wychodziło ich więcej. Na fermie Żydzi pracowali bez poczucia zagrożenia, mieli czas na odpoczynek, a uprawiane warzywa mogli przemycić do getta, gdy wracali.

Sala chciał ratować Janusza Korczaka i jego podopiecznych. „Gdy go w tej sprawie odwiedziłem pierwszy raz, był bardzo zainteresowany możliwością ratunku poprzez naszą grupę roboczą, choćby tylko tych najstarszych wychowanków. Ale po powtórnym widzeniu, był już całkiem zdeterminowany, oświadczając, że nie może opuścić swych dzieci. »Zresztą – powiedział – może nie będzie tak źle«”, pisał po wojnie Sala.

» czytaj więcej na www.sprawiedliwi.org.pl