Warszawa / Śródmieście / ul. Żurawia 24
  • Kamienica przy ul. Żurawiej 24, 2015, fot. M. Szczepaniak, Muzeum POLIN

  • Kamienica przy ul. Żurawiej 24 od strony podwórka, 2015, fot. M. Szczepaniak, Muzeum POLIN

  • Wejście do kamienicy przy ul. Żurawiej 24, 2015, fot. M. Szczepaniak, Muzeum POLIN

  • Tablica pamiątkowa na ścianie kamienicy przy ul. Żurawiej 24, 2015, fot. M. Szczepaniak, Muzeum POLIN

  • Eugenia Wąsowska-Leszczyńska, fot. Żydowski Instytut Historyczny

  • Władysław Bartoszewski, członek Rady Pomocy Żydom „Żegota”, fot. archiwum rodzinne, Muzeum POLIN

  • Zofia Kossak, jedna z inicjatorek powstania Rady Pomocy Żydom „Żegota”, fot. Fundacja im. Zofii Kossak

  • Fałszywa kenkarta Leona Feinera, przewodniczącego „Żegoty” w latach 1944-1945, fot. Muzeum POLIN, dar Władysława Bartoszewskiego

  • Pomnik „Żegoty” w Warszawie na skwerze przy ul. Zamenhofa, fot. J. Król, Muzeum POLIN

Eugenia Wąsowska-Leszczyńska

„Ostatnie posiedzenie żydowskich organizacji podziemnych odbyło się u mnie w dniu 1 sierpnia 1944 roku”, zapisała w swojej relacji Eugenia Wąsowska-Leszczyńska. „W czasie narady wybuchło powstanie warszawskie”.

Lokal nr 4 przy Żurawiej 24 służył konspiracji od 1942 roku, kiedy Wąsowska-Leszczyńska przystała na prośbę działaczy Stronnictwa Demokratycznego i udostępniła własne mieszkanie Radzie Pomocy Żydom „Żegota”.

Spotykali się tutaj przedstawiciele polskich i żydowskich organizacji wchodzących w skład „Żegoty”. Miejsce służyło jako punkt kontaktowy działaczy lewicowej partii Bund i Żydowskiej Organizacji Bojowej, miejsce szkoleń bojowców, składowania broni, przekazywania pieniędzy dla Żydowskiego Komitetu Narodowego oraz tajne archiwum.

» czytaj więcej na www.sprawiedliwi.org.pl