Warszawa / Saska Kępa

Saska Kępa

Projekt włączenia Saskiej Kępy w obręb stolicy i rozparcelowania jej pod zabudowę miejską pojawił się w latach 1910–1911, po zbudowaniu dzisiejszego Mostu Poniatowskiego. Wcześniej był to teren letnich i sobotnio-niedzielnych wypadów warszawiaków. W dwudziestoleciu międzywojennym rozpoczęto budowę willi. Saska Kępa zyskała status eleganckiej dzielnicy. Osiedlali się tu głównie artyści i intelektualiści, cieszący się sąsiedztwem pięknego Parku Paderewskiego (Skaryszewskiego).

Tuż przed wybuchem wojny na ulicach Saskiej Kępy pojawiły się barykady. Należało bronić Mostu Poniatowskiego, który prowadził do Śródmieścia. W czasie walk zniszczono około 20 procent zabudowy Saskiej Kępy.

Wielu mieszkańców dzielnicy w czasie okupacji brało udział w konspiracji. Część z nich pomagała Żydom – przeważnie przyjaciołom z sąsiedztwa, którzy nie przenieśli się do lub uciekli z powstałego w Warszawie getta.