Warszawa / Żoliborz

Żoliborz

Piękny brzeg – z francuskiego Joli Bord – zachwycił w XVIII wieku zakon pijarów. Nazwa ich siedziby położonej na nadwiślańskiej skarpie przyjęła się dla całej dzielnicy. Jednak ten dawny Żoliborz został niemal całkowicie unicestwiony pod budowę Cytadeli. Odrodził się dopiero po odzyskaniu niepodległości jako dzielnica elit: oficerów, dziennikarzy, spółdzielców. Do dziś kojarzy się z miejscem zamieszkiwanym przez inteligencję.

Zabudowa pomiędzy ulicami: Potocką, Zajączka i Popiełuszki (dawniej Stołeczną), powstała w latach 20.–30. XX wieku. Bloki kolonii Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wzniesiono z inicjatywy lewicowych działaczy społecznych. W czasie wojny na terenie osiedla znalazło schronienie wielu Żydów. To na ulicy Suzina, przy kotłowni WSM, doszło do pierwszego starcia powstania warszawskiego.