„Dobry adres. Historie ukrywania Żydów w okupowanej Warszawie”

 

Gdzie w czasie wojny w Warszawie ukrywali się Żydzi? Ile z tych miejsc zachowało się do dziś? Może mijasz je na co dzień?

Historycy szacują, że Żydów ukrywających się na terenie stolicy w różnych okresach mogło być do 27 tysięcy. Nigdy nie dowiemy się ilu i gdzie dokładnie przeżyło. Polacy, którzy nieśli im ratunek, ryzykowali życie. Niemcy za pomoc Żydom karali śmiercią. Ratującym i ocalałym poświęcamy wirtualną wystawę, która przedstawia wybrane warszawskie historie pomocy. Odkrywaj je w domu lub podczas spaceru po mieście.

Jeśli znasz warszawskie historie pomocy, których jeszcze nie opisaliśmy, prosimy o kontakt: sprawiedliwi@polin.pl

Wystawa wyróżniona w Konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2015. 

Wystawa zrealizowana w ramach projektu Muzeum POLIN „Polscy Sprawiedliwi – Przywracanie Pamięci” w partnerstwie z warszawskim blogiem „Pańska Skórka”.

www.sprawiedliwi.org.pl

www.polin.pl

www.panskaskorka.com

Teksty, koncepcja: Karolina Dzięciołowska
Koordynacja, koncepcja: Klara Jackl / „Polscy Sprawiedliwi – Przywracanie Pamięci”, Muzeum POLIN

Wsparcie koordynacyjne: Mateusz Szczepaniak / „Polscy Sprawiedliwi – Przywracanie Pamięci”, Muzeum POLIN, Mateusz Kaczyński / „Pańska Skórka”
Konsultacja naukowa: dr hab. Jolanta Żyndul, dr Artur Markowski, Adam Dylewski / Muzeum POLIN
Tłumaczenie: Zofia Sochańska
Wykonawca: Artkolektyw www.artkolektyw.com

Wybrane źródła:

Wywiady ze Sprawiedliwymi wśród Narodów Świata i osobami ocalałymi z Zagłady oraz inne zasoby projektu „Polscy Sprawiedliwi – Przywracanie Pamięci” Muzeum POLIN.
Relacje w archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego, zbiór 349/24: 181, 361, 454, 516, 819, 905, 1194, 1773, 1751, 1930, 2068, 2100, 2172, 2329, 2362, 2337, 2456, 2523, 2584.
B. Chomątowska, Lachert i Szanajca. Architekci awangardy, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec, 2014.
M. Czerwosz, Rzeźbiarze Saskiej Kępy wczoraj i dziś, katalog wystawy, Warszawa 2011.
S. Grodzieńska, Urodził go „Niebieski Ptak”, Wydawnictwo Akapit Press, Łódź 2000.
A. Grupińska, Ciągle po kole. Rozmowy z żołnierzami getta warszawskiego, Wydawnictwo Książkowe Twój Styl, Warszawa 2000.
L. Guz, Targowa 64. Dziennik 27 I 1943-11 IX 1944, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa 1990.
Ch. Kirszenbaum, Moje notatki z piekła, Wydawnictwo Graf, Warszawa 2016.
J. Majewski, D. Bartoszewicz, T. Urzykowski, Spacerownik warszawski, Biblioteka Gazety Wyborczej, AGORA SA, Warszawa 2007.
J. Majewski, D. Bartoszewicz, T. Urzykowski, Spacerownik warszawski 2, Biblioteka Gazety Wyborczej, AGORA SA, Warszawa 2007.
T. Pawłowski, J. Zieliński, Żoliborz. Przewodnik historyczny, Rosner & Wspólnicy, Warszawa 2008.
W. Szpilman, Pianista, Wydawnictwo Znak, Kraków 2002.
I. Šumi, O. Luthar, The Slovenian Righteous among Nations, Založba ZRC, Ljubljana 2016.

 

W wystawie wykorzystano plan Warszawy z 1941 roku ze zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie. Plan został wydany przez wydawnictwo Polnischer Verlag i wykonany w Zakładzie Graficznym B. Wierzbicki i S-ka w polsko-niemieckiej wersji językowej, pod tytułem „Stadtplan von Warschau / Plan miasta Warszawy”. Na kartach planu widoczne są niemieckie nazwy ulic, wprowadzone przez okupanta, a także zaznaczone granice getta.

 

Wystawa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego, do celów edukacyjnych.

 

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

info_logo

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org