Jak możesz pomóc? Jak możesz się zaangażować?

Globalny kryzys migracyjny dotyczy ponad 60 milionów osób, w tym 20 milionów uchodźców i uchodźców wewnętrznych. Z samej Syrii, po wybuchu wojny domowej, uciekło niemal 5 milionów ludzi. Przedstawiamy wybrane organizacje, które działają na rzecz ofiar wojen, konfliktów i prześladowań.

Dołącz. Pomóż.

Kryzys migracyjny

W latach 2015 i 2016 do krajów Unii Europejskiej przybyła największa ilość uchodźców od czasów II wojny światowej. Są wśród nich uciekinierzy z krajów Afryki Północnej i Wschodniej, Bliskiego Wschodu (w tym Syrii), Europy Wschodniej i Kaukazu, gdzie toczą się wojny i mają miejsce prześladowania. Kraje Unii mają obowiązek udzielenia schronienia osobom starającym się o nadanie statusu uchodźcy (mówi o tym Konwencja Genewska). Prawo to, a także otwartość wewnątrzunijnych granic i sytuacja ekonomiczna sprzymierzonych państw czynią z nich cel dramatycznej i często bardzo niebezpiecznej tułaczki większości uchodźców.

Wobec ilości przybyszy, w Unii zabrakło odpowiednich procedur przyjmowania uchodźców, co spowodowało chaos i spadek poparcia dla udzielania im pomocy, a w konsekwencji również brak solidarności w obliczu kryzysu pomiędzy krajami członkowskimi. W najtrudniejszej sytuacji znalazły się kraje graniczne, m.in. Grecja i Włochy oraz nienależąca do UE Turcja, do których napłynęła największa liczba uchodźców.

ROZWIŃ

Caritas Polska jest instytucją charytatywną Konferencji Episkopatu Polski. Wspiera osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, dba o ich godność i prawa im przysługujące. Współpracuje z 44 Caritas diecezjalnymi posiadającymi placówki w całej Polsce. Wśród osób korzystających z pomocy Caritas Polska są również migranci i uchodźcy. Prowadzi Centra Pomocy Migrantom i Uchodźcom. Realizuje program Rodzina Rodzinie przeznaczony dla ofiar wojny domowej w Syrii.

《 Fot. Caritas Polska

Nieformalna inicjatywa na rzecz pomocy uchodźcom na szlaku bałkańskim. Wolontariusze oprócz organizacji zbiórek pieniężnych i rzeczowych nieśli bezpośrednią pomoc na przejściach granicznych i obozach na Bałkanach i w Grecji.

《 Fot. Inicjatywa Dobrowolki

Wolna Syria, za pośrednictwem partnerskiej organizacji pozarządowej Legis, wspiera uchodźców na terytorium Macedonii. Z otrzymanych funduszy kupowane są artykuły pierwszej potrzeby, które na miejscu rozdzielane są przez wolontariuszy grupy Legis.

《 Fot. Fundacja Wolna Syria

Międzynarodowa organizacja pozarządowa, działająca w oparciu o przekonanie, że wszyscy ludzie mają prawo do opieki medycznej. Celem organizacji jest pomoc medyczna w strefach konfliktów oraz nagłych przypadków, takich jak epidemie. Stowarzyszenie skupia lekarzy, pracowników sektora ochrony zdrowia, a także przedstawicieli zawodów, którzy wspierają jego cele.

《 Fot. Lekarze bez granic

PAH niesie pomoc osobom poszkodowanym w wyniku katastrof naturalnych i konfliktów zbrojnych – niezależnie od ich narodowości, pochodzenia etnicznego, wyznania, czy poglądów politycznych. Obecnie prowadzi misje w Sudanie Południowym, Somalii, Syrii, Ukrainie i Iraku.

《 Sudan Południowy, 2015, fot. Maciej Moskwa

Udziela pomocy humanitarnej, rozwojowej i ratunkowej na świecie. PCPM niesie pomoc tysiącom uchodźców syryjskich w Libanie oraz uchodźcom wewnętrznym na Ukrainie, ponadto realizuje szereg projektów pomocy rozwojowej w Etiopii, Kenii, Gruzji oraz w Palestynie. Stanowiący integralną część fundacji Zespół Ratunkowy PCPM złożony z doświadczonych ratowników medycznych i lekarzy niesie pomoc medyczną i humanitarną ofiarom konfliktów zbrojnych oraz klęsk żywiołowych.

《 Fot. Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM)

Działająca na całym świecie organizacja humanitarna i rozwojowa zbiera fundusze na wsparcie dzieci uchodźców i migrantów w Europie. Zapewnia im opiekę medyczną, żywnościową, wodno-sanitarną, edukacyjną i ochronną.

《 Fot. UNICEF